ANNEN HODEBRY


Vi tilbyr også en rekke andre oppgavetyper som får de får trimmet «de små grå».
Her er sudoku i ymse varianter og størrelser, kakuro, labyrinter, quiz... i det hele tatt, en stor og variert mengde oppgaver.

Alle våre oppgaver leveres digitalt som PDF.

Gå gjerne inn via dropdown-menyen øverst på denne siden og se nærmere på de ulike oppgavetypene.