Personlige kryssord

"Kryssord er som en krangel: Det ene ordet tar det andre..."Hvorfor ikke gi den som fyller år eller som har et jubileum å feire, et personlig kryssord på dagen Ingen har maken. Vi kan tilby to varianter: Variant 1 er et friformkryssord, variant 2 er et CIS-kryssord.

Variant 1 - Friform

  • Format: A4.
  • Maks 18x23 ruter (bxh)
  • Send oss en liste med (personlige) ord - opptil 25 ord - som ønskes benyttet, eksempelvis navn på familiemedlemmer, yrke, hobby osv, sammen med stikkordene til hvert (løsnings)ord.
  • Det er kun ordene vi mottar som kan brukes i kryssordet, så jo flere ord desto flere ordgater. Vi kan dog ikke garantere at alle tilsendte ord blir brukt.

Variant 2 - CIS

  • Format: A4 (18x23 ruter (bxh))
  • Hvis du ønsker å ha med et personlig bilde i kryssordet kan vi legge inn dette. Også, hvis ønskelig kan vi sette inn en løsningssetning til bildet. Er setningen for lang i forhold til tilgjengelig plass i diagrammet, forbeholder vi oss retten til å justere ordlyden.
  • Send oss en liste med (personlige) ord som ønskes benyttet, eksempelvis navn på familiemedlemmer, yrke, hobby osv, sammen med stikkordene til hvert (løsnings)ord. Vi legger inn de personlige ordene i kryssorddiagrammet og bygger resten av kryssordet rundt. Vi kan ikke garantere at alle tilsendte ord blir brukt.

Felles for begge kryssordtyper

  • Alle slike personlige kryssord må betales på forskudd. Pris og bestillingsinformasjon fås i mailsvar fra oss.
  • Fra bestilling er mottatt og innbetaling er registrert på konto, vil det ferdige kryssordet leveres innen to virkedager. Men uansett, vær tidlig ute og bestill gjerne 14 dager på forhånd.
  • Kryssordene med løsning sendes ferdig montert som Adobe PDF-filer pr. mail. Mottaker må således selv skrive ut kryssordene.