Spalter og sider

"Kryssord er som en krangel: Det ene ordet tar det andre..."Dette er ferdigproduserte hel- og halvsider samt spalter i tabloid med variert hjernetrim som setter de små grå i sving. Kontakt oss for priser.


 
HJERNETRIM - Tabloid
PDF helside tabloid med variert hjernetrim. Ulike kryssord, sudoku, miniquiz og Ord i ord. Ukentlig publisering.
 
HJERNETRIM - Halvside tabloid
PDF halvside tabloid med ulike kryssord, sudoku, Kryss og tvers og Finn ordet. Ukentlig publisering.
 
SUDOKUMIKS - Tabloid
PDF helside tabloid med en herlig miks av ulike sudokuoppgaver. Lette, middels og vanskelige. Ukentlig publisering.
 
SUDOKUMIKS - Halvside tabloid
PDF halvside tabloid (185 mm høyde) med sudoku. Ukentlig publisering.
     
QUIZ - Tabloid
PDF helside tabloid med varierte spørsmål i fire kategorier. Ukentlig publisering.
 
QUIZ - Halvside tabloid
PDF halvside tabloid (185 mm høyde) med varierte spørsmål i fire kategorier. Ukentlig publisering.
  SUDOKU - 1 spalte
PDF spalte (1/5) for tabloid med fire ulike sudokuvarianter. Daglig eller ukentlig publisering.
 
SUDOKU - Liggende
PDF i full tabloidbredde (70 mm høyde) med tre sudokuoppgaver. Daglig eller ukentlig publisering. Oppgavene kan eksempelvis plasseres nederst på en avisside.