Adjacent

Fyll inn tallene fra 1-4 (slik eksemplet over) slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1-4 en gang (samme fremgangsmåte som i Sudoku.)

Adjacent er en variant av "Større eller mindre". Istedenfor større enn (>) eller mindre enn (<) inneholder brettet grå "gjerder" som indikerer at tall med slike gjerder mellom seg er nærliggende tall (1 og 2, 2 og 3 osv.)