CIS-kryssord

CIS-kryssord (Clues-in-squares - "Nøkkelord i rutene") er den mest benyttede kryssordtypen i Skandinavia. Her blir nøkkelordene innskrevet direkte i diagrammet og erstatter de sorte rutene. Ved større kryssord er dette meget plassbesparende siden man ikke har en egen liste med nøkkelord slik som f.eks i amerikanske kryssord.

CIS-kryssord inneholder også ofte en eller flere bilder/illustrasjoner hvorfra det kan hentes ut en eller flere løsningssetninger.

CIS-kryssord uten bilde

Dersom ønskelig kan vi utelate bildet i kryssordet. Mange foretrekker da å ha et farget bokstavfelt i diagrammet. Ordet som fremkommer i dette feltet er løsningsordet som kan sendes inn. Det er også mulig å nummerere enkelte ruter i kryssordet. Disse rutene har da bokstaver som, når de pusles sammen, danner et løsningsord som kan sendes inn på eksempelvis SMS.

Doble kryssord

Spesielt til påske og til jul er det flere kunder som ønsker doble kryssord, altså kryssord som strekker seg over to sider, det være seg vanlige magasinsider eller tabloidsider. Vi lager selvsagt også slike kryssord.