Kryssordets historie

Det er ingen som vet hvem som pr. definisjon oppfant kryssordet – det fantes allerede på 1800-tallet enkle kryssordoppgaver i Storbritannia – men engelskmannen og journalisten Arthur Wynne er den som har blitt kreditert for å ha fått publisert det første kryssordet.

Arthur Wynne emigrerte i 1891 til USA og begynte etter hvert å jobbe for avisen The New York World. Rundt juletider 1913 satt han og funderte på å tilføre noe nytt til "småplukk"-siden i avisen. Men hva skulle han finne på? Han endte opp med å lage et diamantformet diagram med et åpent felt i midten, og han fylte inn ord vannrett og loddrett og nummererte enkelte ruter. Kryssord som organisert hodebry ble således for første gang publisert 21. desember 1913.

Wynnes nyskapning ble omgående en braksuksess. Ganske snart kom den rektangulære kryssordformen, mest på grunn av at avisens lesere ønsket det. Samtidig utarbeidet man et sett regler for kryssordløsning – regler man i dag har unnveket en del fra. I mer enn 10 år var avisen The New York World den eneste avisen i USA som trykte kryssord.

I 1920 ble Margaret Petherbridge ansatt som sekretær i avisen, og en av hennes hovedoppgaver var å korrekturlese kryssordene før de ble publisert. Hun fattet så stor interesse for kryssord at hun i 1924 ble hyret som konsulent til boken Crossword Puzzle Book (publisert av Richard Simon og Lincoln Schuster.) Det hører også med til historien at utgiverne av denne boken ikke ville ha sine navn på trykk da de mente å kunne forutse at boken kom til å bli en skikkelig fiasko. Isteden ble boken en stor suksess, og gjorde sitt til at forlaget Simon and Schuster ganske snart ble et meget anerkjent forlag.

Margaret Petherbridge giftet seg i 1926 med daværende redaktør for The New York Times, John Farrar, og Margaret Farrar, som hun nå kalte seg, virket som avisens første kryssordredaktør inntil hun pensjonerte seg i 1969. I 1970 publiserte Simon and Schuster sin Crossword Puzzle Book Number 100, redigert og satt i system, som de 99 foregående, av Margaret Farrar.