Magisk kvadrat

Et magisk kvadrat er en skikkelig hjernetrim.

Brettet består av 4x4 ruter som igjen er delt opp i "bokser" som inneholder fire ruter hver. Til høyre for brettet, og under brettet, står det sumtall.

Oppgaven går ut på å beregne seg frem til, og fylle ut brettet med tall, etter følgende:

  • Når tallene i hver rad hver for seg legges sammen skal man få summen som står til høyre utenfor hver rad.
  • Når tallene i hver kolonne hver for seg legges sammen skal man få summen som står under hver kolonne.
  • Når tallene i hver diagonal hver for seg legges sammen skal man få summen som står nederst til venstre og høyre under brettet.


Magisk kvadrat leveres kun i størrelse 4x4 ruter.
Hvis ønskelig kan vi legge inn flere starttall i oppgavene.
Det minste sumtallet en slik oppgave kan ha er 34.... mens det største er 9999 ;)