Ord i ord

Dette oppgavetypen er alltid like populær. Her skal man finne frem til det manglende ordet i midten, og disse ordene har en direkte sammenheng med ordene foran og bak, slik:

Står det for eksempel NATT _____ KLEDNING kan svaret blir NATT BORD KLEDNING, og man har fått to nye ord, NATTBORD og BORDKLEDNING.

Når man har funnet de manglende ordene i den midterste kolonnen vil første bokstav i disse ordene, lest loddrett, danne et løsningsord.

I bildet over er løsningsordet KUNDELISTE.