Sudokukryss

Fra tid til annen slippes det nye typer hjernetrimoppgaver ut på markedet, og vi er stolte over å ha kommet opp med noe nytt i så henseende – vi har kalt nyvinningen Sudokukryss. Rett og slett en bokstavsudoku som er integrert sammen med to små kryssord.

Sudokuen i denne typen oppgave kan være enklere å løse siden ett eller flere ord som strekker seg inn i sudokuen vil ha nøkkelord fra kryssordene. Sudokuoppgaven som her benyttes kan utmerket godt være en orddoku.