Temakryssord

"Kryssord er som en krangel: Det ene ordet tar det andre..."Temakryssord er en morsom og populær kryssordvariant.

Her kan det være flere fargede ordgater med nøkkelordet TEMA. Det betyr at man ut fra bildet skal kunne finne frem til flere ord som har med bildet å gjøre. Alle temaordene er plassert slik at man uansett skal kunne finne frem til dem ved å løse de omkringliggende ordene.

Man kan også nummerere enkelte ruter der de nummererte rutene til slutt skal danne et løsningsord. Dette løsningsordet kan ha noe med temaet å gjøre eller ikke.

RELATERT