AM-kryssord (Ordinære kryssord)

AM-kryssord ("Amerikanske kryssord") er meget vanlige. Grunnen til at disse kalles amerikanske kryssord kan være at denne varianten baserer seg på verdens første kryssord som så dagens lys 21. desember 1913, og som ble trykket i avisen The New York World.

Det lille "Dagens kryssord" som hver dag trykkes i mange av landets aviser er nettopp slike typer kryssord.

Nøkkelordene er ikke skrevet inn i diagrammet, men finnes separat i en egen liste, og dette medfører at denne kryssordtypen er plasskrevende ved større diagrammer.